Werkwijze

Aafke van Unen, loopbaancoach van Van Unen-Zwama loopbaanadvies in Kampen heeft een unieke aanpak om u of jou te helpen kiezen. Zij helpt om uit de vele mogelijke studies en beroepen dé baan of studie te kiezen die echt bij jou past. Zij past zich aan bij de de wensen van de individu dus biedt zij o.a. een loopbaan- of studiekeuzetraject op maat.

Er wordt in de gesprekken stilgestaan bij dé drie kernvragen:
-Wie ben ik?
-Wat wil ik?
-Wat kan ik?

Om daarachter te komen is een loopbaanadvies of studiekeuzeadvies nodig. Hoe ziet een loopbaan- of studiekeuzetraject er uit?

Een studiekeuzetraject bestaat uit één of twee bijeenkomst(en) die een uur à anderhalf uur duren. De gesprekken gaan over:
– jouw persoonlijkheid (wie ben ik?);
-jouw capaciteiten (wat kan ik?);
-en over de toekomst (wat wil ik?).

We staan uitgebreid stil bij de studie of het beroep waar je eventueel aan denkt. Pas als je inzicht krijgt in wie je bent en waar je goed (kansen) of minder goed (valkuilen) in bent, kun je bewust een keuze maken. Vervolgens wordt een aantal studies besproken dat goed past bij jouw profiel. Aan het eind van het gesprek wordt een advies schriftelijk vastgelegd. Ook is het mogelijk ouders hierbij te betrekken zodat zij ook op de hoogte zijn. Het is jouw eigen keuze, dus jouw inbreng is van groot belang. Een test is een onderdeel van het studiekeuzeadvies. Indien er een test afgenomen wordt bedraagt de gesprekstijd ongeveer 2 à 2,5 uur. Na het gesprek wordt het advies schriftelijk vastgelegd in een adviesrapport. Dit rapport wordt achteraf per mail toegezonden.

Bij een loopbaantraject worden 3 á 4 bijeenkomsten gehouden. Dit is echter afhankelijk van de loopbaanvraag. Ook hierbij wordt stilgestaan bij dezelfde vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik zoals hierboven beschreven. Verder is het doel van het loopbaangesprek de aanleiding van de bijeenkomsten en zal er gericht stilgestaan worden bij dit doel. Ook bij een loopbaanadvies wordt er gebruik gemaakt van een professionele beroepskeuze- en interessetest. Indien gewenst kan er ook advies gegeven worden bij het sollicitatietraject. Denk hierbij aan het opstellen van een sollicitatiebrief en CV, het zoeken van vacatures en eventueel begeleiding bij het sollicitatieproces.

Tarief
Het uurtarief is € 79,00; bij het uurtarief zit ook een professionele beroepskeuzetest inbegrepen.

Is uw interesse gewekt en is het nu voor u tijd voor keuzes? Neem dan contact op!